Uddannelsesstøtte

Fagbog Hjerne Læsebog Penge Verden Viden

Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte behøver ikke kun at være det økonomiske tilskud som studerende i Danmark får udbetalt hver måned. Pengene fra staten er naturligvis en stor hjælp for de unge mennesker som er under uddannelse, men uddannelsesstøtten kan også være i forbindelse med præstationsangst op til en eksamen, legatsøgning, læsehjælp, psykologhjælp eller udlandsophold i forbindelse med studiet.

Mange studerende har også behov for støtte og viden når valg af uddannelse skal tages.

Uddannelseshjælp

Mange børn vil gerne være Falck- eller Politimænd når de bliver store. Men som teenager kan beslutning om fremtidens jobsituation være vanskelig at træffe, og det skyldes ikke mindst de mange muligheder som findes i dag, men også de påvirkninger de unge mennesker får fra flere fronter. Uddannelseshjælp kan opnåes ved at kontakte en studievejleder.

Det er vigtig at huske, at valget altid kan ændres igen. Det er aldrig for sent at begynde på en uddannelse, så er tvivlen stor kan man måske med fordel udskyde denne beslutning.

Eksamenshjælp

Præstationsangst op til en eller flere eksamener kan påvirke resultatet. Derfor kan eksamenshjælp være en gave til de studerende som enten mangler en læsegruppe, psykologhjælp eller blot ønsker hjælp til struktrukering af eksamensplanen.

Det er aldrig en god idé at måle sig med de personer som bare kan det hele. Find personer på ens eget niveau, og lave den nøvendige forberedelse til eksamen. Det vil helt sikkert give et godt resultat, da indsatsen normalt påvirker karakteren.

Økonomisk hjælp - Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte - SU - Statens Uddannelsesstøtte